Predikce dostupnosti lékařské péče

Lékařská specializace:
Rok: 2021
ČLK ratio*: 0.72
Důchodový věk: 65 let
Počet hodin: 40h týdně
*Poměr mezi lékaři zapsanými do ČLK/ČSK a absolventy lékařských fakult VŠ v daném roce.